Projecte esportiu

El Club de Futbol Les Franqueses té com a únic objectiu la formació esportiva i humana de joves entre 4 i 19 anys mitjançant la pràctica del futbol. Els valors intrínsecs que formen l’esperit esportiu (esforç, afany de superació, fortalesa davant l’adversitat, esportivitat, …) són plenament incorporats en aquesta filosofia general.

L’essència del club està basada en el recolzament al jugador tant en el seu vessant personal com en l’esportiu. L’educació i el civisme, dins i fora del terreny de joc, tenen una importància cabdal en la filosofia de l’entitat. La qualitat esportiva dels equips és important, però ho és molt més la bona imatge i el respecte que ofereixen els seus jugadors envers contraris, àrbitres i públic.

L’aplicació disciplinada d’un Reglament Intern ens donarà més fruit de l’esforç individual i col•lectiu, que repercutirà sens dubte en els objectius marcats per la temporada.

Els entrenadors 
El Club de Futbol Les Franqueses ha d’intentar tenir els millors entrenadors per poder aconseguir una millor qualitat esportiva dels equips.

Les responsabilitats d’un entrenador de futbol que està més temps amb el seu jugador que un professor de qualsevol assignatura en el col·legi, no es basa merament en l’aspecte tècnic, sinó també en la transmissió de valors educatius, socials i formatius als joves que en un futur seran ciutadans adults. D’aquí la importància que té el paper de l’entrenador en les etapes formatives dels seus jugadors en els equips del nostre club.

L’entrenador ha de saber que els joves entre 5 i 18 anys d’un club de futbol pertanyen a la generació més influenciable que tenim en el futbol i no només des del punt de vista de l’aprenentatge tècnic, tàctic i físic. Entrenar als joves significa més aviat formar, i formar és guiar permanentment la seva conducta amb l’objectiu que el jugador adquireixi no només habilitats, capacitats i coneixements específics de futbol, sinó a través d’ells construir hàbits i actituds correctes que els ajuden tant en el camp de joc com en la vida.

Els entrenadors són per la majoria dels joves un mirall en els quals ells veuen la seva capacitat o incapacitat. Per això la necessitat de no deixar els joves en mans de qualsevol persona sense una preparació adequada, sinó en mans d’uns experts, específicament preparats per la seva important tasca com la de ser entrenador del Club de Futbol Les Franqueses. L’entrenador ha de saber que els nens li accepten generalment pel seu nivell de coneixements, per la seva capacitat de motivar i organitzar i per la seva personalitat, estabilitat emocional, coherència temperamental, puntualitat i entusiasme.

L’entrenador és el nexe d’unió entre el nen i el futbol. Com a monitor adapta generalment un perfil proper a la companyonia, per a desprès, amb l’experiència anirà desplaçant-se cap a l’autoritat, per a finalment, arribar a la maduresa; tornar a l’acostament; assegurant amb el seu estil d’ensenyament recíproc en el qual tant ell com el jugador donen i reben. En comptes d’explicar i demostrar es converteix amb els anys en creador, planificador i observador que sap transmetre als jugadors en les etapes de formació innombrables valors com per exemple:

LA SUPERACIÓ DE SI MATEIX: L’honestedat, la responsabilitat, la laboriositat, la perseverança, l’amor a si mateix i l’auto estima possibiliten una major confiança personal i per tant una bona millor adaptació social.

ESPERIT D’EQUIP: La relació amb els altres està dominada per la solidaritat, la tolerància, la comprensió, l’optimisme, l’amistat, la prudència, la generositat, la fraternitat i l’ajuda. Amb aquests valors es busquen objectius comuns que convergeixen a arribar a les metes proposades.

EL JOC NET: El respecte al proïsme, la lleialtat, l’obediència a les regles imposades, l’ordre i la sinceritat constitueixen un element essencial en el dia a dia.

DESENVOLUPAMENT SOCIAL: L’activitat esportiva recreativa serà per a qualsevol jugador del CF Les Franqueses un vehicle directe de desenvolupament social, al permetre-li compartir vivències de conjunt al integrar-se a un equip de futbol, en el qual aprendrà que, amb el sacrifici de tots, es podrà assolir les metes proposades a través de l’esforç personal i desinteressat de cadascun. A més, això permetrà que els nens i joves tinguin un espai de participació sana; la qual cosa, sense cap dubte, els allunyarà dels diferents flagels socials (drogoaddicció, alcoholisme, delinqüència, etc) que avui dia els amenacen.

La filosofia de la competició en etapes esportives

1. Per als benjamins, alevins i infantils el bon joc hauria d’estar per sobre dels resultats. Per a ensenyar a jugar bé és necessari oblidar-se dels resultats i d’estar disposats a corre riscos tàctics, encara que l’equip contrari ens marqui gols. El partit és un entrenament més.
2. Buscar sempre la victòria amb lliurament i ganes de fer-ho tan bé com sigui possible, però mai jugar a guanyar a qualsevol preu, com si guanyar fora ara el més important.
3. No ens hauria d’importar perdre, doncs la derrota és sempre una possibilitat en el joc i les garanties de victòria no existeixen mai. Però si algú ens guanya, que sigui pel millor joc que aquest equip ha desenvolupat, però mai per no haver lluitat amb tots els nostres esforços contra la derrota. Els nostres jugadors mai haurien de considerar-se perdedors si han posat el seu màxim esforç i han fet tot el possible per alçar-se amb el triomf.
4. Guanyar no és tan bo o important com sembla, ni perdre tan dolent. Tot depèn de com un equip hagi aconseguit aquests resultats, perquè es pot guanyar jugant molt malament i en un ambient poc agradable, i perdre jugant molt bé amb una convivència de grup estupenda.
5. Guanyar és una conseqüència de jugar bé, per tant, cal motivar a pensar a jugar tan bé com sigui possible, que els resultats arribaran en el seu moment. Jugant malament, de vegades es guanya, però jugant bé ens dóna en la majoria dels casos la victòria. Per això és important gaudir jugant per a poder jugar bé i no en funció del marcador.
6. Cal aprendre a jugar com si anés a un entrenament, i entrenar com si anés a un partit. En les categories inferiors (especialment en la dels benjamins) ensenyar a guanyar, és molt més fàcil que ensenyar a jugar, perquè no es perd temps a assimilar coses noves, sinó que es repeteixen coses conegudes, reduint així quantitativament, la formació completa del jugador, per entrenar només els elements determinants per a guanyar.

Etapes formatives del futbol:

El Futbol 7 no deixa de ser una etapa dins el procès de formació dels jugadors. Tot i que hi ha varis autors que parlen de diferents etapes dins el futbol, mai s’han posat d’acord per establir una divisió d’edats per indicar les diferents etapes. En el futbol, des de sempre, s’han dividit els jugadors per categories de formació: pre-benjamí (6-7 anys), benjamí (8-9 anys), aleví (10-11 anys), infantil (12-13 anys), cadet (14-15 anys), juvenil (16-19 anys) i amateurs (a partir de 19 anys). Tot i així, nosaltres establirem segons el nostre parer i a partir d’un recull de les diferents opinions dels principals autors la nostre pròpia estructura d’etapes de formació, donant especial atenció a l’etapa d’iniciació on i trobem unes subetapes quq ajuden als formadors a saber amb més precisió que cal treballar en l’etapa més important del joves esportista.

- Primera etapa. Etapa de Iniciació (6-11 anys):

a) Etapa pre-iniciació: nens i nenes de 6 i 7 anys. En aquesta etapa es treballa fonamentalment els aspectes coordinatius i motrius relacionats amb el futbol.
b) Etapa iniciació: nens i nenes de 8 i 9 anys. En aquesta etapa es treballen les accions tècniques bàsiques del futbol.
c) Etapa preformació: nens i nenes de 10 i 11 anys. En aquesta etapa es treballen les accions tàctiques elementals i la millora dels gestos tècnics.

- Segona etapa. Etapa de Formació (12- 15 anys):

En aquestes edats encara el jugador és a temps a iniciar-se en l’esport si encara no ho ha fet. En aquesta etapa estem en el moment ideal per a començar a adquirir automatismes en el joc, sense deixar mai de progressar a nivell tècnic.

- Tercera etapa. Etapa de Perfeccionament (16-19 anys):

En aquesta etapa els jugadors ja es consideren madurs i ja es comença a tractar l’aspecte tàctic amb profunditat utilitzant els recursos tècnics adquirits fins ara. A més, fa d’enllaç al rendiment, on a partir d’aquest moment, tot i que es segueix millorant, els objectius ja són uns altres ja que l’únic que importa és guanyar.
Programació esportiva

Tots els equips del Club de Futbol Les Franqueses tindran el mateix sistema de joc per afavorir així una continuïtat formativa dels jugadors, les pautes de joc vindran marcades pel coordinador.

ESCOLA
Objectius : Primer contacte amb la pilota a través de jocs d’entreteniment relacionats amb objectius tècnics, com el pase i la conducció. Dedicarem tots els esforços en despertar l’interès del nen/a cap a la pràctica de futbol.

PRE-BENJAMINS
Objectius : Control, passe, conducció e introducció al regat.

BENJAMINS
Objectius : Control, passe, conducció, regat i el tir.
Totes les accions tècniques es treballaran amb ambdues cames, tant en entrenaments com en partits oficials. Aquesta idea és fonamental per la millora del nivell tècnic. Per descomptat requereix de molt esforç i de gran paciència per part del noi i del tècnic, ja que quan ens enfrontem a alguna cosa que no vam dominar bé, tendim a orientar els nostres objectius cap a allò que ens dóna resultats immediatament, però fallem en la nostra missió de formació. Si a aquestes edats inculquem l’hàbit d’emprar ambdues cames els facilitarem molt la progressió en anys esdevenidors.

En quan als passes l’idea fonamental és la de realitzar-los al peu si el company està lliure o ve a rebre, o enviar-se’l avançat si es desmarcà cap a la porteria. Utilització de la superfície adequada a aquest gest tècnic. En les passades mitges es pretén enviar la pilota a zones més lliures, bé cap a un costat com a canvi d’orientació, o bé cap a davant per a la finalització de l’atac.

La conducció es realitzarà amb ambdues cames, emprant la més allunyada al defensor, col•locant el nostre cos entre fel baló i el rival. Utilització de les superfícies adequades a cada moment. No oblidar aixecar el cap per a observar el que ens envolta.

ALEVINS
Objectius : Control, passe, regat, finta, conducció, tir, habilitat estàtica i dinàmica, marcatge zonal, cobertures i permutes. Desdoblaments, replegament, superioritat numèrica, recolzament.
Amb els marcatge zonal, en alevins ja podem treballar sobre la idea de la pilota, el més important per a defensar, controlar al jugador rival sense pilota i la posició dels companys.

Amb les cobertures i permutes, s’afavoreix la idea d’ajudes i solidaritat del grup amb la intenció de recuperar la pilota. Es realitza un entrenament més específic, creant la situació que després es produirà en el partit. En la basculació , s’ha de tenir clar que el lloc on es trobi la pilota determinarà la posició i moviments del grup, de tal manera que els més propers a la pilota tractaran de recuperar-la i els més allunyats estrenyeran els espais cap als seus companys.

Finalment, el concepte de bloc reflectirà l’èxit de la posada en pràctica dels principis col•lectius abans esmentats. Ha de quedar clar que TOTS els jugadors, sense excepció, col•laboren en les tasques defensives. “Tots baixen a defensar”. Idea de romandre junts, sense distàncies excessives entre jugadors.

INFANTILS
Objectius : Control, passe, regat, finta, conducció, tir, habilitat estàtica i dinàmica, joc de cap, desdoblaments, superioritat numèrica, ajudes permanents, replegament, canvis d’orientació, amplitud, desmarcada de ruptura i aproximació.

En els desdoblaments seguim amb el principi que “tots podem jugar de tot”. Hem de ressaltar la idea de no desordenar-nos en atac i tenir ocupat el camp de forma equilibrada, per a evitar sorpreses si perdem la pilota. Es treballen els desdoblaments entre laterals i extrems, així com entre centrals i mig centres. Superioritat numèrica en tot el camp, 2x1, al que afegirem 3x1 i 3x2. La intenció és que el posseïdor de la pilota tingui opcions de joc tant cap a davant, com cap a enrere i als costats, a més de la jugada individual. En definitiva, parlem de les ajudes permanents.

Els canvis d’orientació es fixaran amb la idea del costat contrari, ja entrenant en el futbol 7. Pretenem trobar espais més lliures d’adversaris, que ens permetin progressar. S’han de realitzar amb seguretat, desaconsellant els enviaments horitzontals o les passades llargues fàcilment interceptables. L’amplitud ofensiva l’anem a associar amb la idea de “fer el camp gran”. Per a això hem de mantindre als laterals molt propers a la banda, així com als extrems, equilibrant les distàncies els jugadors centrals.

Es pretén complicar les accions defensives del contrari, dificultant-los les ajudes entre jugadors i entre línies. En el contraatac insistirem amb la idea de rapidesa per a sorprendre als rivals, utilitzant pocs tocs i pocs jugadors. Les desmarcades de ruptura els emprarem quan la defensa contrària estigui molt avançada, podent realitzar-los tant els davanters com els migcampistes o defenses més decidits. Les desmarcades d’aproximació seran més utilitzades pels jugadors allunyats de la pilota, i situats per davant d’aquesta. S’emprarà per a donar temps a incorporar-se al contraatac a jugadors propers a la nostra àrea.

CADETS
Objectius: Entre el 30 i el 40% de les sessions estarà dedicada al treball tècnic, hem de buscar el perfeccionament de les accions i aplicar els exercicis en accions reals de joc, molt important el treball de motivació per part de l’entrenador.

Com objectius dividirem les accions tècniques en ofensives i defensives. Accions ofensives : Control (clàssic ó orientat), passada (interior, empenye, curta distància...), conducció (oposició activa i passiva), finalitzacions i iniciació al treball del regateig. I pel que fa a accions defensives tenim : L’anticipació, l’entrad, la carga i el “tackle”.

JUVENILS
Objectius: Entre el 30% de les sessions estarà dedicada al treball tècnic, hem de buscar el perfeccionament de les accions i aplicar el exercicis en accions reals de joc, molt important millorar la velocitat d’execució.

Com a objectius dividirem les accions tècniques en ofensives i defensives, tal i com hem comentat a la categoria cadets.
S’ha de treballar diferents accions ofensives i mecanitzar-les. En defensa dels corners opció de marcatge individual i zonal (estratègia).

Com a treball físic, el farem interrelacionat, excepte en moments de la pretemporada amb seccions de molt volum (carrera continua, “fartlekt”, carreres amb variació de velocitat ...

Per tant, només em queda repetir, com tantes vegades ho dic, que quan la dedicació i l’afany d’anar sempre endavant es tan gran, potser no es troba tot allò que es desitja, però de segur que s’arriba lluny”.

Descarregar carta de continguts

David García Aguilar
Director Esportiu del Club de Futbol Les Franqueses
Llicenciat en Ciències de l’activitat Física i Esportiva